Elliot Banks A7obvlfyflm Unsplash

Cookie nam nam

Når du besøger vores website indsamles der oplysninger om dig, som vi bruger til at tilpasse og forbedre netop det indhold vi viser dig.

Vokseværk ApS, CVR: 40352120 er dataansvarlig for de oplysninger vi indsamler om dig, og vi sikrer at dine personoplysninger behandles i overensstemmelse med lovgivningen. 
Vi tager din databeskyttelse alvorligt, og vi har derfor vedtaget denne privatlivspolitik, der fortæller dig hvordan vi behandler dine data.

Kontaktoplysninger

Hvis du ønsker at kontakte os angående vores behandling af dine personoplysninger, kan du gøre det på: 

Rosenkrantzgade 19B, st., 8000 Aarhus

minedata@vokseverk.dk og / eller +45 22902412

Behandling af personoplysninger

Personoplysninger er alle slags informationer, der i et eller andet omfang kan henføres til dig. Hvis du ikke ønsker at vi behandler disse oplysninger, kan det være problematisk at opretholde og imødekomme eventuelt indgåede aftaler og retslige forpligtelser. 

Potentielle kunder

For at du kan være potentiel kunde hos os, er det nødvendigt, at vi indsamler følgende personoplysninger om dig: 

 • Navn, telefonnummer, e-mail og dit firma. 

Vi indsamler personoplysninger om potentielle kunder til følgende formål: 

 • Muligt fremtidigt samarbejde eller købstransaktion
 • Administration af din relation til os
 • Tilsendelse af nyhedsbreve

Vi indsamler disse oplysninger på følgende retsgrundlag:

 • Der er blevet givet samtykke via en samtykkeblanket
 • Virksomhedens legitime interesse, som nødvendiggør behandlingen af disse personoplysninger, og virksomheden forsikrer at imødekommelse af den legitime interesse ikke vil gå udover den registreredes rettigheder. 

Vi opbevarer oplysningerne i det tidsrum lovgivningen tillader, og vi sletter dem når de ikke længere er nødvendige. Perioden afhænger af karakteren af oplysningen og baggrunden for opbevaringen. Typisk vil oplysninger vedr. potentielle kunder blive slettet efter aftalens ophør eller når korrespondancen anses for ikke at være relevant længere. 

 •  Hvis du modtager vores nyhedsbrev, slettes dine oplysninger når du trækker dit samtykke tilbage

Kunder

For at du kan være kunde hos os, er det i nogle tilfælde nødvendigt at vi indsamler følgende personoplysninger om dig: 

 • Navn, telefonnummer, adresse, e-mail, fotos, titel, uddannelse, publikationer, interesser, udsagn og CVR nr. på enkeltmandsvirksomhed. 

Vi indsamler personoplysninger om kunder til følgende formål: 

 • Behandling af dit køb og levering af vores ydelse
 • Administration af din relation til os

Vi indsamler disse oplysninger på følgende retsgrundlag:

 • Behandling sker på baggrund af opfyldelse af vores kontrakt

Vi opbevarer oplysningerne i det tidsrum lovgivningen tillader, og vi sletter dem når de ikke længere er nødvendige. Perioden afhænger af karakteren af oplysningen og baggrunden for opbevaring. Typisk vil oplysninger vedr. kunder blive slettet efter aftalens ophør. 

 • Sletning sker senest 5 år efter seneste kontakt.

Leverandører og samarbejdspartnere

For at være leverandør og samarbejdspartner hos os, er det nødvendigt at, vi indsamler følgende personoplysninger om dig:

 • Navn, adresse, telefonnummer, e-mail, bankoplysninger og CVR nr. på enkeltmandsvirksomheder.

Vi indsamler personoplysninger om leverandører og samarbejdspartnere til følgende formål: 

 • Behandling af vores køb/ydelser
 • Administration af din relation til os

Vi indsamler disse oplysninger på følgende retsgrundlag: 

 • Behandling sker på baggrund af opfyldelse af vores kontrakt

Vi opbevarer oplysningerne opbevares i det tidsrum lovgivningen tillader, og vi sletter dem når de ikke længere er nødvendige. Perioden afhænger af karakteren af oplysningen og baggrunden for opbevaring. Typisk vil oplysninger vedr. leverandører og samarbejdspartnere blive slettet efter aftalens ophør. 

 • Oplysninger slettes senest 5 år efter seneste kontakt. 

Jobansøgere

Når vi modtager din ansøgning, vil den blive gennemlæst og behandlet efter nedenstående forskrifter. Ansøgningen med bilag bliver delt internt med relevant personale i rekrutterings-processen. Personoplysninger som fremkommer i rekrutteringsprocessen, vil blive behandlet på følgende behandlingsgrundlag: Interesseafvejning. Vi gemmer din ansøgning med bilag indtil vi finder den rette kandidat, og rekrutteringsprocessen bliver afsluttet. Herefter vil din ansøgning med bilag blive slettet. Ved uopfordrede ansøgninger gemmer vi din ansøgning med bilag i 6 måneder, hvorefter de bliver slettet. Hvis vi gerne vil gemme din ansøgning med bilag i mere end 6 måneder, kontakter vi dig for at få dit samtykke til dette. 

Dit samtykke er frivilligt, og du kan til enhver tid trække det tilbage ved at henvende dig til os ved brug af ovenstående kontaktoplysninger. 

 

Øvrige oplysninger om behandling

Sikkerhed

Vi har truffet passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger til at forhindre at dine oplysninger hændeligt eller ulovligt bliver slettet, offentliggjort, fortabt, forringet eller kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med lovgivningen. Den dataansvarlige sikrer sig, at behandlingen kun kan finde sted, når alle databeskyttelsesprincipper er opfyldt. Jf. Databeskyttelsesforordningen artikel 5. 

 • Vi har sikker adgang til IT-systemer og vedtaget to-faktor i de tilfælde vi vurderer det er nødvendigt. Derudover har vi en informationssikkerhedspolitik vores medarbejdere er orienteret om.  

Dataminimering

Vi indsamler, behandler og opbevarer kun de personoplysninger, der er nødvendige i forhold til at opfylde vores fastsatte formål. Derudover kan det være bestemt ved lovgivning, hvilken type oplysninger, der er nødvendige at indsamle og opbevare for vores forretningsdrift. Typen og omfanget af de oplysninger, vi behandler, kan også være bestemt af behovet for at opfylde en kontrakt eller en anden retlig forpligtelse.  

Vi holder data ajour

Da vores service er afhængig af, at dine data er korrekte og opdaterede, beder vi dig oplyse os om relevante ændringer i dine data. Du kan benytte kontaktoplysningerne ovenfor til at meddele os dine ændringer, så sørger vi for at opdatere dine persondata. Hvis vi selv bliver opmærksomme på, at data ikke er korrekte, opdaterer vi oplysningerne og giver dig meddelelse om dette. 

Nyhedsbrev

Dit samtykke til at modtage vores nyhedsbrev er frivilligt, og du kan trække det tilbage ved at kontakte os når som helst. Brug kontaktoplysningerne ovenfor, hvis du ønsker yderligere oplysninger.

Videregivelse af oplysninger

Vi benytter en række tredjeparter til opbevaring og behandling af oplysningerne, herunder leverandører af it-løsninger og revisor. Disse behandler udelukkende oplysninger på vores vegne og må ikke anvende dem til deres egne formål.

Vi anvender kun databehandlere i EU eller tredjelande som har de nødvendige sikkerhedsmæssige garantier, samt virksomheder i lande, der kan give dine oplysninger en tilstrækkelig beskyttelse. 

Dine rettigheder

 • Du har til enhver tid ret til at få oplyst, hvilke data vi behandler om dig, hvor de stammer fra, og hvad vi anvender dem til. Du kan også få oplyst, hvor længe vi opbevarer dine persondata, og hvem der modtager data om dig i det omfang vi videregiver data i Danmark og i udlandet.
 • Hvis du anmoder om det, kan vi oplyse dig om de data, vi behandler om dig. Adgangen kan dog være begrænset af hensyn til andre personers privatlivsbeskyttelse, til forretningshemmeligheder og immaterielle rettigheder.
 • Hvis du mener at de persondata vi behandler om dig er unøjagtige, har du ret til at få dem rettet. Du skal henvende dig til os og oplyse os om, hvori unøjagtighederne består, og hvordan de kan rettes. Du bedes være præcis omkring din rettelse ellers vil det besværliggøre vores arbejde og kan i visse tilfælde føre til at vi ikke kan efterkomme din rettelse. 
 • I nogle tilfælde vil vi have en forpligtelse til at slette dine persondata. Det gælder fx, hvis du trækker et eventuelt afgivet samtykke tilbage. Hvis du mener, at dine data ikke længere er nødvendige i forhold til det formål, som vi indhentede dem til, kan du bede om at få dem slettet. Du kan også kontakte os, hvis du mener, at dine persondata bliver behandlet i strid med lovgivningen eller andre retlige forpligtelser.
 • Du har mulighed for at indgive en klage til Datatilsynet.
 • Du har ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine persondata. Du kan også gøre indsigelse mod vores videregivelse af dine data til markedsføringsformål. Hvis din indsigelse er berettiget, sørger vi for at standse behandlingen af dine persondata. 
 • Du har mulighed for at benytte dig af dataportabilitet, i fald du ønsker dine oplysninger flyttet til en anden dataansvarlig eller databehandler.
 • Vi sletter af egen drift dine personoplysninger, når de ikke længere er nødvendige for det formål de er indsamlet til, eller når vi ikke har en retslig grundlag til at opbevare dem længere. 

Når du henvender dig med en anmodning om at få rettet eller slettet dine persondata, undersøger vi, om betingelserne er opfyldt, og gennemfører i så fald ændringer eller sletning så hurtigt som muligt.

Du kan gøre brug af dine rettigheder ved at henvende dig til os. Vores kontaktoplysninger finder du øverst. 

N
Niels
Partner og skævttænkende fotografiker

Vi skal snakke sammen!

Tag fat i Niels for mere information og uddybning. Måske du har et specifikt afklarende spørgsmål eller behov for at finde ud af, om der er et match i kompetencer og kemi fra vores side. Tag kontakt til os – det koster aldrig noget at spørge.


Website der fremkalder følelser og hverdagsweekend

Et åndehul i hverdagen? Ja tak. Det er essensen i Bassin 7, som er en ny del af Aarhus Ø med havnebad, lækre boder, et teater, storslået arkitektur og imponerende udsigt.

Dén forskellighed skulle rummes og til dét har vi designet en visuel identitet, der mundede ud i et samlende website for hele Bassin 7. På websitet kan man del få del i den særlige stemning på Bassin 7 (som naturligvis bedst opleves i virkeligheden), se aktiviteter, læse om de enkelte boder og tilbud. Og naturligvis historien, som er ganske vild – fra industrihavn til hverdagsweekend.

Event-site til Danmarks nye jagt-, fiskeri- og outdoormesse

Brahetrolleborg Game Fair er en ny stor og ambitiøs outdoormesse på Fyn for hele friluftsverdenen og for hele familien. Dens første udgave i 2019 tiltrak 17.000 mennesker og tilbagemeldingerne har været overodentlig positive.

Vi var med fra starten til at designe og udvikle websitet til eventet i forlængelse af den eksisterende designlinie samt løbende supportere undervejs. Et stærkt Umbraco-site, der skulle mestre at favne alle events, informationer, kalender og give et stærkt overblik til outdoormessen.

Lækkert oplysningssite i Politiets tjeneste

Bøvl er sådan et fint jysk ord. Hæleri derimod er rigtig ufint! At handle brugt skal være aldeles ubøvlet og enkelt. I uvidenhed kan man dog ende med varme varer, så det kræver god og omfattende oplysning.

Derfor ville Syd- og Sønderjyllands Politi sætte ekstra fokus på dette og give gode råd igennem kampagnen "Stop e-hæleri", hvor vi har designet logo og websitet samt udviklet en stærk Umbraco-backend, så det er enkelt for redaktørerne at opdatere websitet.

Når information, følelser og handling går hånd i hånd

Et nyt boligområder skyder op i Aarhus – og til at formidle fortællingen, mulighederne og give indgang til salget, har vi designet og udviklet et stærkt website til Æggepakkeriet. Her skal fortællingen formidles og information skal deles ift. hvem ens potentielle naboer bliver, hvor langt bliver der til banegården og hvordan bliver klinkerne på badeværelset?

Websitet for Æggepakkeriet formidler alle disse ting, og bygger bro imellem det fysiske salgsprospekt (som vi i øvrigt også har designet), det konkrete bygger og dialogen med ejendomsmæglerne. 

Et dragende website til markant kontorbyggeri på Aarhus Ø

Vi kan lige så godt sige det med det samme; Pakhusene er ikke et kontormiljø, som andre. Det er et erhvervsprojekt med fællesskab, ambitioner og aktive rammer i fokus. Og tilsat en helt særlig stemning. Med et nyt lækkert salgsprospekt dugfriskt fra trykken, så skulle Pakhusene også have et nyt website. 

Sitets primære formål at lede til netop handlingen – at søge konkret fakta og information, og, ikke mindst, tage kontakt for rundvisning m.v. Men derfor behøver et website ikke være kedeligt. Pakhusene viser det tydeligt, hvor hver del af websitet er levende, indbydende med varierende opbygning og faktuel grundigt.

Teknisk konference klædt organisk og ikke-teknisk på

Det ligger i navnet. Intelligent Cloud Conference – det emmer af teknik, og et kig på målgruppen siger det samme. Sammen med holdet bag konference, har vi designet en visuel identitet og kommunikation, der dels taler til målgruppen og formår at vise det tekniske alt for uteknisk, men naturligvis med klare referencer til temaet. Det er trods alt målgruppen, vi skal engagere.

En sammenhængende fortælling giver effekt

Et løbende samarbejde bliver som et venskab – hvor vi også kan udfordre hinanden. Djurslands Efterskole er med på leg, udfordring og at tænke efterskole anderledes. 

Vi har arbejdet med en saying der hedder #dufårguldmedhjem og “Hver dag tæller”. For især når man er på efterskole, er hvert minut, oplevelse, ny ven eller veninde max vigtig. Det skal nydes, opleves og tages ind så længe det varer.

Skolen har fået en hel nye visuel identitet, hvor det tidligere logo er blevet visuelt opdateret, men så det med opdateringen stadig trækker på kendetegn. Derudover har designet få kant, leg, fortælling og en stærk farvepalette. Se mere om Djurslands Efterskole.

Genoplev naturen med en app i lommen

Det danske vejr rimer ikke altid på sol. Lad os bare sige det som det er. Men det kan altid kalde på en tur ud i naturen. En gåtur. Eller skal vi sige en fodtur? Det er nemlig navnet på en app, som guider dig i den smukke natur i Silkeborg Kommune.

Vi har givet appen navn, designet identiteten, givet sparring på flowet i appen og designet selve appen. Udviklingen har vi ikke håndteret. Projektet er blevet realiseret i samarbejde med Attityde og Silkeborg Kommune.

 

Utraditionel bog i lige så utraditionelt gennemført design

En bog om noget så konventionelt som bestyrelser, skulle klædes absolut ukonventionelt på. Og indholdet er heller ikke helt sædvaneligt – og ej heller forfatteren. For her er lige dele godt humør, klare holdninger og håndgribelige handlinger. Vi blev valgt til at give bogen en genkendelig, imødekommende og frisk visuel identitet fra inderst til yderst.

Visionært byggeri på Aarhus Ø med stærk fortælling

Karréerne er 177 hjem ved Bassin 7. På Aarhus Ø. I Aarhus, ja. Og netop HJEM er omdrejningspunktet for vores fortælling og designkoncept for Karréerne.

Vi har bidraget med visuel identitet, grafiske elementer, design af unikt salgsprospekt, der med sikkerhed vækker både opmærksomhed, nysgerrighed og nostalgi.

Bassin 7 er noget helt særligt. Karréerne bliver noget helt særligt. Tænk at have dit hjem dér.

Banebrydende service får nyt navn og ny visuel identitet

Capturi er en alt-i-en-software, der hjælper til at konvertere samtaler til værdifulde indsigter. Lige så smart som det er, lige så lækkert skal det kommunikeres. Det har vi hjulpet Capturi med. Under hele mødet kan dit team samarbejde i realtid – tildele todo's, notere beslutninger og lave personlige notater. Dette synkroniseres med dit foretrukne projektstyringsværktøj og distribueres automatisk til alle deltagere.

Lige så smart som det er, lige så lækkert skal det kommunikeres. Det har vi hjulpet Capturi med – fra sparring på navn, over logodesign til den visuelle identitet i markedsføringsmaterialer til apps.

Nordisk stolthed og stil helt ind til benet

Man tager en meget dedikeret, på grænsen til nørdet (no offence), gruppe og graver frem til deres kerne, dét der definerer dem og giver stolthed! Cirka sådan er fortællingen med Copenhagen .Net Usergroup, som kom til os med et behov for en gennemgående designstil båret af et markant samlende logo.

Vikingen blev kernen i denne fortælling. Dansk. En fighter. Tæt sammenhold. På en mission. Og stolt! En meget stram stil kendetegner logoet sammen med en stærk typografi og visuel leg med ‘dotten’ i .Net.

Bæredygtigt byggeri i stramt outfit

Lad det være sagt med det samme: Flæks er ikke en kødgrossist. De er derimod en fremadstormende virksomhed, der tegner og udvikler boligprojekter med fokus på bæredygtighed og fællesskab. Kort sagt: hjem med mening.

Derfor skulle deres nye visuelle identitet have et stærkt fokus på mening, det nære, kontakten med mennesker. Resultatet er blevet et stramt og indbydende outfit, som med nogle stærke elementer, der adskiller sig visuelt fra lignende i branchen. På en god måde. For her er hjertevarme, passion og gejst for 200%.

Visuel identitet til anerkendt konsulenthus

Mobilize er et konsulenthus, der er specialister i strategisk lederskab og mobilisering for en lang række større offentlige og private virksomheder. Med base i København og kunder i hele Danmark, forstår de mere end nogen at en strategi skal mobiliseres for at få effekt.

De havde brug for en opdateret visuel identitet for at være tydelig i deres egen strategi og kommunikere al deres kunne, viden og knowhow. Vi har i tæt samarbejde med Mobilize opgraderet deres visuelle identitet med nyt logo, farvepalette og supergrafik-elementer.

70'er ungdomsoprør i et moderne logo

Danske Skoleelever og Dansk Center for Undervisningsmiljø (DCUM) er gået sammen om at facilitere kurser, så skoleeleverne kan blive uddannede undervisnings-miljørepræsentanter – i daglig tale UMR.

Det kaldte på et logo – og med vores take fik det fangarme ind i ungdomsoprør fra 70'erne, samt holdånd som vi kender det fra holdsport. Et resultat der står skarpt og tydeligt, og som eleverne, via kurset, kan identificere sig med, og stolt vise frem ... kampgejst all the way!

Nyt navn og logo til Danmarks største rådgivningsselskab

Når to markante virksomheder går sammen, kalder det på et nyt navn. Sammenlægning af LMO og Centrovice er ingen undtagelse. Navnet skal ikke bare være en samling tilfældige bogstaver, men et navn med en relevant fortælling og konkret dybde. Det var vores tilgang til opgaven, da vi i Vokseværk blev spurgt til at give virksomheden nyt navn og logo.

Nordisk stramhed til familieejet investeringsselskab

Med solide værdier som grundlag og et familieejerskab, har Profound Partners en stærk position i markedet. Det kalder på en mindst lige så stærk visuel identiet med rødder i den nordiske designtradition.

Vi, og de, ville væk fra floskler og det forventede, når man snakkede investeringsselskaber. Derfor drejede vi bevidst vi en stor bue uden om blå. Farverne derimod indgyder en frisk tilgang, frodighed og vækst.

Profound Partners tør og vil. Vi hepper og har givet med- og modspil.

Stærk visuel identiet med værdier i fokus

En del af virkeligheden ... og virkelighedens valg. Det går for alvor op for én, når man er teenager og årene hvor ens valg kan føles store og er med til at forme personen.

Løgumkloster Efterskole er helt klar på det – og taler direkte ind i det med deres nye visuelle identitet, som vi har stået bag. Virkeligheden er omdrejningspunktet, for det handler om at opleve virkeligheden i nuet på efterskolen og forberede sig på at tage del i virkeligheden og tage valget om ens egen virkelighed. 

Så velkommen til virkeligheden. Den er helt særlig på Løgumkloster Efterskole.

Luk